סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, תקנות של הסיעה, של ההסתדרות ושל ארגונים שונים

01.04.1963 - 01.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 1

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

תקנון מועצות הפועלים, סדרי עבודה ומנהל במועצות הפועלים, חוקת
הבחירות היחסיות של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ
ישראל, תקנון בחירות לועדי העובדים, תקנות ועדות הערעורים לעניני
פיטורין (מחמת צמצום בעבודה), הנחיות לסדרי העבודה במועצות
הפועלים בערים ובמושבות, כללי עבודה וסדרי הקלפי (הוראות לועדות
הבחירות המקומיות והאזוריות לועדות הקלפי), תקנות הבחירות גם
לועידה הארצית וגם לרשויות הסניפים וחוברת הסברה ברוסית.