קופת חולים לאומית, דו"חות וסקירות

02.09.1945 - 30.09.1956

סימול התיק : ד 3 - 3

שייך לארכיון: קופת חולים לאומית

קבצים מצורפים

d3\129490.pdf הורדת קובץ

תוכן

דו"חות וסקירות על פעילות קופת חולים לאומית במחלקות השונות
ובסניפים. נספחים לדין וחשבון לועידה הארצית המכיל דו"ח כספי של
מרכז קופת חולים לעובדים לאומיים.