הסתדרות עובדים לאומית, התכתבות עם קרן תל חי

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : ד 2 - 50

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37803.pdf הורדת קובץ

תוכן

התכתבות של הועד הפועל של ה.ע.ל. עם קרן תל חי.
נושאים עיקריים: קבלת ההלואות; המצב הכספי במועצת עובדי תל אביב; חובות ה.ע.ל. ל"אוצר עממי";
העברת כספים למועצות עובדים שונים; ריכוז של כספי התנועה מחו"ל בידי קרן תל חי; מגבית כספית לטובת בנין מצודת זאב; עזרה לעולים לאומיים.