הסתדרות עובדים לאומית, הועד הפועל, התכתבות

01.01.1984 - 31.12.1992

סימול התיק : ד 2 - 42/ 1

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37745.pdf הורדת קובץ

תוכן

הועד הפועל של ה.ע.ל., התכתבות עם: ראשי המחלקות בועד הפועל ומזכירי הסניפים של ההסתדרות; מועצת העובדים של ה.ע.ל.; חברי הועד הפועל; חברי ועדת הבקורת העליונה; חברי בית הדין העליון; בנק הפועלים; מזכירות הליכוד.
נושאים עיקריים: הזמנות לישיבות; צמצומים בתקציבה של ה.ע.ל.; בחירות ועד העובדים הארצי לעובדי מוסדות ה.ע.ל.; בחירת מזכירות הועד הפועל; העליה לקברו של ד"ר הרצל; תקציבי העמותות של ה.ע.ל.; גמול השתלמות לעובדי מנהל ומשק; ניהול כספים וחשבונות.