הסתדרות עובדים לאומית, קופת חולים לעובדים לאומיים, המרכז למורשת הגבורה היהודית. מצעד החיים

01.02.1990 - 30.06.1990

סימול התיק : ד 2 - 41/ 2

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

המרכז למורשת הגבורה היהודית, מצעד החיים: התכתבות, קבלות הסכמים, חוזים, סקירות, רשימות.
עברית, אנגלית