הסתדרות עובדים לאומית, קופת חולים לעובדים לאומיים, המרכז למורשת הגבורה היהודית. מצעד החיים

01.02.1990 - 30.06.1990

סימול התיק : ד 2 - 41/ 1

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

המרכז למורשת הגבורה היהודית,מצעד החיים: התכתבות, קבלות, הסכמים, חוזים, סקירות, רשימות
עברית, אנגלית.