הסתדרות עובדים לאומית, קופת חולים לעובדים לאומיים, התכתבות

01.01.1948 - 31.10.1955

סימול התיק : ד 2 - 40/ 3

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

קופת חולים לעובדים לאומיים, התכתבות עם:
הועד הפועל של ה.ע.ל.; מועצת עובדי תל אביב, חיפה; מזכירות ה.ע.ל.; ועד עובדי מוסדות ההסתדרות וקופת חולים; ארגון רופאי קופת חולים הלאומית.
נושאים עיקריים: העברת מכתבים אדמיניסטרטיביים, חוזרים, ביולטינים; הסכם בין קופת חולים לבין קרן לביטוח פועלי הבנין; ועדת הבנין לקופת חולים בתל אביב;
תלונות מאנשים שונים; הצעת תקנון להגדרת התפקידים והדרגות; מס מקביל בעד עובדים במפעלי ההסתדרות; הזמנות לישיבות; בירורים
פנימיים.
בתיק גם: ביולטין של מרכז קופת חולים לעובדים לאומיים (תש"ט)

מילות מפתח