הסתדרות עובדים לאומית, קופת חולים לעובדים לאומיים, התכתבות

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : ד 2 - 40/ 2

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

קופת חולים לאומית, התכתבות עם: ועד הפועל של ה.ע.ל.; נציבות בית"ר בא"י; מחלקת העליה של הסוכנות היהודית.
נושאים עיקריים: הרשמת חברי הסתדרות העובדים הלאומית בחיפה לקופת חולים; תרומות לקרן הבנין של קופת חולים; הקמת סניפים חדשים; קרן מחוסרי האמצעים; הזמנות לישיבות; ענינים כספיים; סכסוכים בין הנהלת קופת חולים ובין הועד הפועל.
בתיק גם: החלטות שהתקבלו בישיבות מרכז קופת חולים; חוקת עבודה בקופת חולים לעובדים לאומיים.

מילות מפתח