הסתדרות עובדים לאומית, קופת חולים לעובדים לאומיים, התכתבות

01.01.1933 - 31.12.1936

סימול התיק : ד 2 - 40/ 1

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

קופת חולים לאומית, התכתבות.עם: ארגון עובדי הצה"ר ובית"ר בארץ ישראל; הועד הפועל של ה.ע.ל.; מר בונפלד (מועצת העובדים תל אביב); י.גרינבאום (מחלקת העליה של סוכנות עברית).
נושאים עיקריים: הרשמה לקופת חולים של חברי ההסתדרות; הזמנות לישיבות; תשלומי חובות; דו"חות כספיים; הסכם בין קופת חולים העממית במושבות ובין קו"ח לעובדים לאומיים בא"י; הקמת סניפים חדשים; עזרה רפואית לשוטרים מיוחדים וגפירים;
בירורים
עקב תלונות נגד עובדים.

מילות מפתח