הסתדרות עובדים לאומית, מזכירות הועד הפועל, הסכמים

01.01.1938 - 31.12.1955

סימול התיק : ד 2 - 39/ 6

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

זכרונות דברים: בין מועצת עובדי ים המלח של ההסתדרות הכללית ובין ועד עובדי הסתדרות העובדים הלאומית (7.6.1938);
בין הועד הפועל של ה.ע.ל. לבין מר בן-זאב, סוכן לפרסום (על איסוף מודעות לחוברת יובל של "העובד הלאומי", 1955)

מילות מפתח