הסתדרות עובדים לאומית, מזכירות הועד הפועל, מכתבי תלונות

01.01.1959 - 31.12.1960

סימול התיק : ד 2 - 39/ 5

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מזכירות ועד הפועל, מכתבי תלונות אחרי פיטורים מאנשים שונים.