הסתדרות עובדים לאומית, מזכירות הועד הפועל. ספר העובד הלאומי, רשימות, התכתבות

01.01.1958 - 31.12.1959

סימול התיק : ד 2 - 39/ 4

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

ספר העובד הלאומי, רשימות, התכתבות.
נושאים עיקריים: משלוח ספרים; רשימות אישים ומוסדות שקבלו את ספר העובד הלאומי; מכתבי תודה.