הסתדרות עובדים לאומית, מזכירות הועד הפועל, התכתבות עם אליעזר שוסטק

01.01.1957 - 31.12.1959

סימול התיק : ד 2 - 39/ 2

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

מזכירות ועד הפועל, התכתבות עם אליעזר שוסטק.
נושאים עיקריים: ברכות, ענינים אישיים, הזמנות לארועים.