הסתדרות עובדים לאומית, מזכירות הועד הפועל, התכתבות עם בטאון "העובד הלאומי"

01.01.1956 - 31.12.1959

סימול התיק : ד 2 - 39/ 1

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות של מזכירות ועד הפועל עם בטאון "העובד הלאומי".
נושאים עיקריים: בקשות אל אנשים שונים להשתתף בגליונות; קבלת משלוחים; ענינים כספיים.

מילות מפתח