הסתדרות עובדים לאומית, המועצה הארצית. פרוטוקולים, התכתבות, רשימות

01.01.1983 - 31.12.1986

סימול התיק : ד 2 - 37/ 8

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37654.pdf הורדת קובץ

תוכן

המועצה הארצית של ה.ע.ל.: פרוטוקולים, מכתבים אינפורמטיביים, רשימות.
נושאים עיקריים: תיקונים בחוקת ההסתדרות ובחוקת בתי הדין; יובל ה-50 להסתדרות העובדים הלאומית; הועידה הארצית ה-15 ובחירת ועדת בחירות מרכזית; שכר מינימום במשק; בוררות חובה בשירותים חיוניים.
רשימות נוכחים בישיבות המועצה הארצית; רשימות חברי המועצה הארצית.