הסתדרות עובדים לאומית, המועצה הארצית. פרוטוקולים, התכתבות, רשימות

01.01.1975 - 31.12.1982

סימול התיק : ד 2 - 37/ 7

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37623.pdf הורדת קובץ

תוכן

המועצה הארצית של ה.ע.ל.; פרוטוקולים, מכתבים אינפורמטיביים, רשימות, הודעות לעתונות, קטעי עתונות.
נושאים עיקריים: יחסי עבודה הפוגעים בזכויות העובדים והחברה; הצעדים הכלכליים של הממשלה; מערכות העובדים והמצב הכלכלי; מדיניות שכר ויחסי עבודה; הועידה הארצית ה-י"ג; בחירת ועדת בחירות מרכזית; שינויים בחוקת ההסתדרות; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; הגבלת גיל הנבחרים - תיקון החוקה; מו"מ על חידוש הסכמי השכר; שכר מינימום במשק; שבוע עבודה מקוצר;
המאבק על ייצוג הסתדרות העובדים הלאומית בארגון העבודה הבינלאומי; בחירת ועדת הבחירות המרכזית לועידה הארצית ה-14 של ה.ע.ל..
רשימות נוכחים בישיבות המועצה הארצית.