הסתדרות עובדים לאומית, הועד הפועל, פרוטוקולים מישיבות

01.01.1940 - 31.12.1949

סימול התיק : ד 2 - 33/ 2

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37368.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקולים מישיבות של ועד הפועל.
נושאים עיקריים: הרכב מזכירות הועד הפועל; דיונים על התקציב; קרן חוסר עבודה; עניני קופת חולים; עניני קרן תל חי; שאלות
ארגוניות; תקציב של מערכת "המשקיף"; שאלת תוספת יוקר; קרן העובד הלאומי; מס הכנסה; פגישות עם ארגוני המיעוטים;
התאחדות בעלי התעשיה; בחירות למורשון הארצי של הצ"ח; פעולות כספיות בסניפים; הכנות לועידות ה.ע.ל.; שאלת חיילים
משוחררים; בחירות למועצות העובדים; עניני עליה; ארגון העובדים הציונים הכלליים; ירחון העובד הלאומי; המצב בתעשית היהלומים; בעיות התישבות.