הסתדרות עובדים לאומית, הועידה הארצית השבע עשרה (ה-17) של הסתדרות עובדים לאומית וקופת חולים לאומית פרוטוקולים, דו"ח

03.01.1994 - 04.01.1994

סימול התיק : ד 2 - 32/ 43

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועידה הארצית ה-17 של הסתדרות העובדים הלאומית וקופת חולים לאומית; דו"ח של הועד הפועל לועידה הארצית ה-17(חוברת).
נושאים עיקריים: פעילותן של מחלקות של ה.ע.ל.; פעילותה של הליגה למען העובד הלאומי; בית הדין העליון; חברת "סלע".
בתיק גם: כרטיסי ציר, הזמנות לפתיחה החגיגית של הועידה הארצית ה-17.

מילות מפתח