הסתדרות עובדים לאומית, הועידה הארצית השש עשרה (ה-16) של הסתדרות עובדים לאומית פרוטוקולים, רשימות, חומר ועדות וועדים

01.04.1990 - 30.04.1990

סימול התיק : ד 2 - 32/ 42

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקולים מישיבות פתיחה ונעילה של הסתדרות העובדים הלאומית וקופת חולים לאומית; ישיבות 3,4,5 של הועידה הארצית ה-16; רשימות ועדות שנבחרו ע"י ועדת הבחירות של הועידה; פרוטוקולים מישיבות ועדות מנדטים, ארגון, לאיגוד
מקצועי, הסברה, החוקה, לקליטת העליה.
נושאים עיקריים: עליית המוני יהודים מברית המועצות; פעילותה של קופת חולים לאומית; פעילותה של מחלקת ארגון; דו"ח
של האיגוד המקצועי; שאלת מעונות יום; פעילות הסניפים.

מילות מפתח