הסתדרות עובדים לאומית, הועידה הארצית התשיעית (ה-9) של הסתדרות עובדים לאומית, פרוטוקול, החלטות הועדות, ברכות, רשימות הצירים, דו"ח

01.04.1959 - 30.04.1959

סימול התיק : ד 2 - 32/ 21

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

d 2 32\37261.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקול הועידה הארצית התשיעית (ה-9); החלטות ועדת ארגון והסברה, ועדת העבודה והאיגוד המקצועי; רשימות הצירים
לועידה הארצית ה-9; אישורי הנבחרים לועידה; התכתבות של ועדת הבחירות המרכזית; ברכות לועידה מארגונים שונים;
דו"ח כללי לועידה הארצית ה-9.
נושאים עיקריים: הרחבת המוסדות המשרתים את חברי ה.ע.ל. - ביטוח רפואי, קרנות ביטוח, עזרה הדדית, קרן פנסיה, קופת עמל,
מוסדות אשראי, קרן נכות; הגברת העבודה הארגונית בקרב האשה העובדת; הגברת הפעולה ההסברית והארגונית בקרב בני
המיעוט הדרוזי; הרחבת הפעולה הספורטיבית בקרב הנוער העובד הלאומי.

מילות מפתח