הסתדרות עובדים לאומית, הועד הפועל- הלשכה למחקר כלכלי-חברתי, מחקרים שונים

01.01.1961 - 31.12.1963

סימול התיק : ד 2 - 26

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

בין המחקרים: המוסד לבדיקת התפוקה הלאומית הנקיה, ישראל מול
מפעל הפיתוח העולמי, האינפלציה והפיחות של המטבע הישראלית,
תפקידה של ועדת - הורוביץ.

מילות מפתח