הסתדרות עובדים לאומית, חוברות פרסומים

01.01.1931 - 31.12.1960

סימול התיק : ד 2 - 24

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

בין החוברות: סקירה לקראת המועצה הארצית (18/12/1949),תקנות
קרן פנסיה, ביולטין דפים, אספקלריה, הסתדרות עובדים לאומית מהי?
פעולותינו - דין וחשבון שנתי (לשנים 1936 ו- 1931), 'אגרת'
ביולטין פנימי ועוד.
בין הנושאים: עניני עבודה וסכסוכי עבודה.