הסתדרות עובדים לאומית, מועצת העובדים חדרה, התכתבות,רשימות ופרוטוקולים

01.01.1967 - 31.12.1968

סימול התיק : ד 2 - 20

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות מנהלתית, פרוטוקולים מישיבות מועצת עובדים של הסתדרות
עובדים לאומית סניף חדרה, רשימות בעלי זכות בחירה לאסיפות,
ישיבות בית דין.
בין הנושאים: נסיונות לחבל בפעילות המועצה הנבחרת כולל פעילות
משפטית, תקנות הבחירות למועצות הסניפים של ה.ע.ל.
כרוז של ההסתדרות העובדים הלאומית, מועצת עובדי חדרה
אל צבור מחוסרי העבודה והפרנסה.