הסתדרות עובדים לאומית, מאמרים

01.01.1934 - 31.12.1944

סימול התיק : ד 2 - 17

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

בין המאמרים: התעסוקה והשכר מאת אליעזר שוסטק, בעית העבודה בארץ-
ישראל, מרכז העבודה של הסתדרות עובדים לאומית, הגורמים לשביתות
בארץ ישראל, הסתדרות עובדים או טרוסט קפיטליסטי ועוד.
חוברת, מכונת כתיבה , כתב יד, (עברית,אידית אנגלית)