הסתדרות עובדים לאומית, העובד הלאומי- ביולטין פנימי

05.11.1937 - 30.05.1943

סימול התיק : ד 2 - 5/ 9

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

ביולטין פנימי המכיל רשימות של כותבים שונים על נושאים רעיוניים
ודין וחשבון על פעולות של מועצת עובדי תל- אביב של הסתדרות
העובדים הלאומית.