הסתדרות עובדים לאומית, המועצה העליונה לבעיות חברה וכלכלה, פרוטוקול

23.02.1964 - 23.02.1964

סימול התיק : ד 2 - 5/ 7

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקול של המושב השני של המועצה העליונה לבעיות חברה וכלכלה
העוסק בבחירת הנשיאות של המועצה ועדותיה ואופן פעולתן.

מילות מפתח