הסתדרות עובדים לאומית, חוזר ידיעות פנימי, מועצת עובדי תל-אביב

11.08.1940 - 30.05.1946

סימול התיק : ד 2 - 5/ 5

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

חוזר אינפורמטיבי של מועצת עובדי תל-אביב המדווח על העניינים
השוטפים במועצה, בהסתדרות ובאיגוד המקצועי.

מילות מפתח