הסתדרות עובדים לאומית, ביוליטין אינפורמטיבי

01.01.1962 - 30.05.1963

סימול התיק : ד 2 - 5/ 2

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

ביוליטינים הסוקרים את פעולות הועד הפועל, האיגוד המקצועי, עובדי
שירות התעסוקה, מחלקת הסברה, קופת חולים לעובדים לאומיים, ליגה
למען העובד הלאומי, קרנות ביטוח, מחלקת ההתישבות הנוער העובד
הלאומי.