הסתדרות עובדים לאומית, ועידת היסוד- קטעי עיתונים

18.03.1934 - 12.04.1934

סימול התיק : ד 2 - 4/ 2

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

קטעים שהופיעו בעתון 'חזית העם' על ועידת היסוד של הסתדרות
העובדים הלאומית וביניהם ברכתו של זאב ז'בוטינסקי. תדפיס של הברכה
של זאב ז'בוטינסקי לועידת היסוד ביידיש. סקירה באנגלית על הועידה