הסתדרות עובדים לאומית, מועצת עובדי תל אביב, פרוטוקולים, דיווחים, פרסומים

12.08.1936 - 30.04.1944

סימול התיק : ד 2 - 3/ 1

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

חוברת המכילה נתונים סטטיסטיים על מועצת עובדי תל אביב, דו"ח
מאגודת הפקידים שע"י לשכת העבודה הכללית העוסק בבעיות עובדי
מדינה, אגודת הבנין ו'המסד', קופת 'עמל', מרכז עבודה וקרן לביטוח
פועלי הבנין של מועצת עובדי תל אביב, הזמנה לנשף לטובת מחוסרי
העבודה והפועלים הלאומיים, שאלון פרטים אישיים, פסק דין במשפט
החברים שערכה הנהלת המועצה לחברים משה ובנימין רבלסקי, ערעור על
פסק הדין, כרוז לקראת הכ' בתמוז, הזמנה לפתיחת מעון העובד הלאומי
פרוטוקול מישיבת המועצה המורחבת של הסתדרות עובדים לאומית, שבט
תרצ"ז, ינואר 1937: דו"ח פעילות וויכוח על מעמד ה.ע.ל
פרוטוקולים מספר 1,2,3 מישיבות משותפות של באי כח מועצת עובדי
תל אביב של ה.ע.ל ושל הסתדרות העובדים הכללית, אפריל 1937,
בנושאים: הצעה להסכם עבודה והקמת לשכת עבודה משותפת.
פרוטוקול המושב השמיני של מועצת עובדי תל אביב, 7/3/1939 :
בעיות בלשכת העבודה המשותפת.
בתיק גם: ערעור על פסק הדין במשפט החברים בתל אביב מיום 19.10 ו24.11 1937 -
המעורער יצחק זימנוביץ, השופט א.בבקוב.