הסתדרות עובדים לאומית, הועד בפועל: לשכה לקבלת עבודה וחלוקתה; בנין ועבודות ציבוריות

01.06.1937 - 30.06.1938

סימול התיק : ד 2 - 2/ 15

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

ד2 -2_15.PDF הורדת קובץ

תוכן

חוברת הנותנת דין וחשבון משנת הפעולה הראשונה של הלשכה המשותפת
בתל אביב. הצעה לארגון העבודה העברית במשקי החברים לעיון חברי
המרכז והמועצה והצעות ועדת המשנה לועדה המכינה מסקנות בענייני
עבודה לאספת הנבחרים.