הסתדרות עובדים לאומית, דו"חות ועדות הערעורים

12.01.1949 - 22.09.1949

סימול התיק : ד 2 - 2/ 12

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

ד2 -2_12.PDF הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקולים מישיבות נשיאות ועדות הערעורים העוסקות במינויים
ובהרכבים של בתי דין וועדות הערעורים. דו"חות כלליים על הפעולות
ועל נשיאות "מלווה המלחמה".

מילות מפתח