הסתדרות עובדים לאומית, בעיות עבודה, פרוטוקולים, הסכמים, התכתבות

20.03.1933 - 20.03.1939

סימול התיק : ד 2 - 2/ 11

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

ד2 -2_11.PDF הורדת קובץ

תוכן

הסכמים של הסתדרות העובדים הלאומית עם ההסתדרות הכללית והסתדרות
הפועל המזרחי על חלוקה עבודה צודקת, פרוטוקולים של ישיבות נציגי
ההסתדרות העובדים הלאומית ובין נציגי לשכת הפועל המזרחי והסתדרות
העובדים הכללית בנושאים של הסכם שיתוף פעולה, הסכם בתעשיה, הקמת
לשכת עבודה משותפת ועריכת מפקד, קורות חיים של חברי ההסתדרות,
הצעת מועמדות למזכיר הצ"ח של יצחק לווין, מכתבים בנושא הקמת מפעל
גז בתל אביב, פניה של הסתדרות העובדים הלאומית אל הנהלת המרכז
הרפואי 'הדסה' בנושאי בנית המרכז, מלואים לדו"ח חצי שנתי של
הלשכה, גלוי דעת של המועצה המקומית רמת גן בענין יום הסרט לטובת
קרן חוסר עבודה, סכום פעולות הלשכה לחדשי יוני נובמבר 1937,
מכתבים בנושא הסכסוך במאפית 'הדגניה', סקירה בגרמנית על הסכסוך
במאפית 'דגניה', סקירה ביידיש על מצב העבודה בארץ ישראל, עלון חד
פעמי לבעית העבודה העברית בראש פינה, מכתב של הסתדרות החקלאים
כפר סבא אל מרכז התאחדות האכרים בנושא נתינת הלואות לפרדסנים,
שאלות ותשובות בנושאי עבודה: השכרת דירות, הגבהת מחירי המניות של
הקואופרטיבים, עבודה שכירה אצל חברי ההסתדרות, תאור התנועה של
'ארגון משותף' עם הערבים, סקירה באנגלית בעתון 'דבר' בנושא סכסוך
עבודה, טופס פוליסת ביטוח לפועלים וסקירה על יחסי הפועלים בארץ
(הסכם לונדון).
פרוטוקולים מישיבות נציגי הסתדרות עובדים לאומית והסתדרות
העובדים הכללית בנושא מפקד לקראת הקמת לשכות עבודה משותפות וישום
ההסכם.
פרוטוקול ישיבת הנהלת לשכת ההסכם, 26/2/1939 בנושאים:ארגון,
בעיות ביישום ההסכם, עתיד הלשכה.

מילות מפתח