הסתדרות עובדים לאומית, סכסוך העבודה בבית החרושת ל. פרומין

28.12.1944 - 28.12.1944

סימול התיק : ד 2 - 2/ 9

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

פסק בוררין בענין סכסוכי העבודה בבית החרושת ל. פרומין העוסק
בקבלת עובדים חדשים, בחלוקת העבודה בין הפועלות מהארגונים השונים
שכר היסוד של עובדים מסוימים, תשלום פצויי פיטורים, יסוד של קופת
תגמולים, חופשת יולדות, חופשה שנתית, שפור תנאים סניטריים והסדר
על חופשת המחלה והמס המקביל לקופת חולים. שני כרוזים של תמיכה
בסכסוך, גלוי דעת של התאחדות בעלי התעשיה בא"י על הסכסוך ושני
קטעי עתונים המודיעים על גמר הסכסוך.