הסתדרות עובדים לאומית, הסכמי עבודה שונים

01.03.1937 - 27.06.1955

סימול התיק : ד 2 - 2/ 7

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

הסכמים בין הסתדרות העובדים הלאומית ובין גורמים שונים: סכסוך
בבית החרושת 'עסיס', סכסוך בבית החרושת 'פרומין', הנהלת קופת
'עמל' והנהלת ההסתדרות בתל אביב על הכרזת מפעל מאוחד, הסכם על
קבלת בית"רים מגויסים להסתדרות עובדים לאומית, ארגון העובדים
הציוניים הכלליים בתל אביב עלה הקמת לשכת עבודה עירונית, הסתדרות
העובדים הכללית בארץ ישראל על חלוקת עבודה צודקת, מועצת עובדי ים
המלח של ההסתדרות הכללית בעניינים עקרוניים מקומיים, התאחדות
בעלי התעשיה ליצירת הסכם קבוע כללי לבסיס להסכמי עבודה, לשכת
העבודה הכללית לפועלי פתח תקוה על הקמת מוסד לחלוקת עבודה בין
פועלי פתח תקוה, מועצת פועלי בני ברק, מועצת הפועל המזרחי וסניף
פועלי אגודת ישראל על חלוקת עבודה בין כל הפועלים היהודים.