הסתדרות עובדים לאומית, הסכם עם ארגון העובדים המדינתיים, טיוטות ונוסח סופי

30.01.1935 - 21.06.1938

סימול התיק : ד 2 - 2/ 6

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

טיוטות ונוסח סופי של הסכם שיתוף הפעולה בין הסתדרות העובדים
הלאומית ובין ארגון העובדים המדיניים (של מפלגת המדינה העברית).

מילות מפתח