הסתדרות עובדים לאומית, סכסוך העבודה בבנין המרכזי הרפואי בירושלים, קטעי עיתונים וכרוזים

09.12.1936 - 14.01.1937

סימול התיק : ד 2 - 2/ 5

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

קטעי עתונות שהופיעו ב'דבר', 'הארץ', ו'הבוקר' ושלושה כרוזים
אל הציבור העברי בנושא סכסוך העבודה בבנין המרכז הרפואי בירושלים

מילות מפתח