הסתדרות עובדים לאומית, חוקות ותקנות

27.05.1939 - 12.01.1967

סימול התיק : ד 2 - 1/ 2

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

חוקות שונות של הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל, תקנון משפט
ההסתדרות, חוקת עבודה, תקנות זמניות לשפוט לבתי דין מקומיים של
הסתדרות העובדים הלאומית וחוקת בתי הדין, תקנון קופת מלווה
וחסכון.

מילות מפתח