גוש עבודה רביזיוניסטי, עדויות (1964-1958)

01.11.1925 - 01.05.1931

סימול התיק : ד 1 א - 9

שייך לארכיון: גוש עבודה רביזיוניסטי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

עדות גרשון שץ והלל צור על העליה הבית"רית מלטביה והתפתחות
הצה"ר בא"י. עדות בנימין גור, דב הר-לב ויצחק גוריון על התפתחות
הצה"ר בא"י והמאבקים עם ההסתדרות הכללית.