גוש עבודה רביזיוניסטי, פנקס פרוטוקולים

14.02.1927 - 13.09.1928

סימול התיק : ד 1 א - 7

שייך לארכיון: גוש עבודה רביזיוניסטי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פנקס הפרוטוקולים של חבר החקלאים הלאומיים בארץ-ישראל הכולל בין
השאר החלטות בנושאים של חוקת עבודה, שאלת העבודה העברית, המוסד
הכלכלי.