גוש עבודה רביזיוניסטי, הכינוס הארצי השני

07.09.1928 - 08.09.1928

סימול התיק : ד 1 א - 6

שייך לארכיון: גוש עבודה רביזיוניסטי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקול דיוני הכינוס ורשימת ההחלטות שהתקבלו בנושא הרחבת
פעילות הגוש בארץ ובחוץ-לארץ וכן העברת המזכירות הארצית לתל-אביב

מילות מפתח