גוש עבודה רביזיוניסטי, בחירות לוועידה ה-3 של הסתדרות העובדים

01.01.1926 - 18.01.1927

סימול התיק : ד 1 א - 5

שייך לארכיון: גוש עבודה רביזיוניסטי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מצע הבחירות ורשימת המועמדים של הפועלים הרביזיוניסטים. קטעי
עיתונות שהתפרסמו בעיתון 'הצפון'.