גוש עבודה רביזיוניסטי, מכתבים

12.03.1927 - 19.08.1929

סימול התיק : ד 1 א - 3

שייך לארכיון: גוש עבודה רביזיוניסטי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתבים המספקים מידע לסניפים השונים אודות ההתפתחות הארגונית
והרעיונית של גוש העבודה. כולל שני דיווחים על החלטות שהתקבלו
בכינוסים השני והשלישי של הסתדרות הפועלים הרביזיוניסטית.