דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-9 מתוך 9 פריטים

גוש עבודה רביזיוניסטי, סקירה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1926
עד תאריך: 31/12/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ד 1 א - 1
גוש עבודה רביזיוניסטי, חוזרים והזמנות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/07/1928
עד תאריך: 03/03/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ד 1 א - 2
גוש עבודה רביזיוניסטי, מכתבים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/03/1927
עד תאריך: 19/08/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ד 1 א - 3
גוש עבודה רביזיוניסטי, כרוזים וגלויי דעת מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1928
עד תאריך: 10/04/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול ד 1 א - 4
סימול ד 1 א - 5
גוש עבודה רביזיוניסטי, הכינוס הארצי השני מצב החומר: סרוק
מתאריך: 07/09/1928
עד תאריך: 08/09/1928
הוספה לסל המסמכים
סימול ד 1 א - 6
גוש עבודה רביזיוניסטי, פנקס פרוטוקולים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/02/1927
עד תאריך: 13/09/1928
הוספה לסל המסמכים
סימול ד 1 א - 7
גוש עבודה רביזיוניסטי, תוכנית להקמת משק חקלאי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/02/1929
עד תאריך: 05/06/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ד 1 א - 8
גוש עבודה רביזיוניסטי, עדויות (1964-1958) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/11/1925
עד תאריך: 01/05/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ד 1 א - 9