דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 11-20 מתוך 57 פריטים

סימול ג 8
מספר תיקים 6
ברית הצה"ר הנהלה עולמית תל-אביב 1945-1949
מצב החומר : סרוק
סימול ג 9 א
מספר תיקים 25
ברית חרות-הצה"ר ההנהלה העולמית תל-אביב, הליכוד העולמי 1955-2004
מצב החומר : מ.חלקית לפי רשימה_מק
סימול ג 9 ב
מספר תיקים 550
הועד המרכזי של הצה"ר בארץ-ישראל 1926-1948
מצב החומר : סרוק
סימול ג 10
מספר תיקים 97
מרכז הצ"ח בארץ-ישראל 1935-1940
מצב החומר : סרוק
סימול ג 10 א
מספר תיקים 145
הצה"ר סניף תל-אביב 1926-1935
מצב החומר : סרוק
סימול ג 10 ב
מספר תיקים 25
הצה"ר סניף חיפה 1931-1932
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול ג 10 ג
מספר תיקים 1
הצה"ר סניף בני ברק 1931-1935
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול ג 10 ד
מספר תיקים 4
הצה"ר סניף ירושלים 1926-1936
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול ג 10 ה
מספר תיקים 4
מרכז הצה"ר אוסטריה 1930-1949
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול ג 11
מספר תיקים 10