הצה"ר אוסטרליה, מרד גטו ורשה - חוברת (אנגלית)

01.01.1964 - 31.12.1964

סימול התיק : ג 12 - 6

שייך לארכיון: הצה"ר אוסטרליה
סוג התאריך: שנה נכונה