הצה"ר אוסטרליה, מאמרים, גזרי עתונות

01.01.1968 - 31.12.1968

סימול התיק : ג 12 - 5

שייך לארכיון: הצה"ר אוסטרליה
סוג התאריך: שנה נכונה