הצה"ר אוסטרליה, התכתבות עם חרות הצה"ר, ההנהגה העולמית

01.01.1967 - 31.12.1970

סימול התיק : ג 12 - 4

שייך לארכיון: הצה"ר אוסטרליה
סוג התאריך: שנה נכונה