הצה"ר אוסטרליה, פרסומים, חוזרים

01.01.1949 - 31.12.1966

סימול התיק : ג 12 - 2

שייך לארכיון: הצה"ר אוסטרליה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

- ביולטין 1949, (אנגלית)
- ביולטין 1964, (אנגלית)
- "דטאל", 1965
- ביולטין, 1965 - 1966(יידיש)
- "אלטלנה", ידיעון, 1964 - 1966, (אנגלית)
- חוזרים של ההנהלה העולמית, 1965