הצה"ר אוסטרליה, התכתבות, רשימת חברים

01.01.1964 - 31.12.1966

סימול התיק : ג 12 - 1

שייך לארכיון: הצה"ר אוסטרליה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

- התכתבות עם המרכז בא"י
- התכתבות עם דרום אפריקה
- התכתבות פנימית
- התכתבויות שונות
- רשימת חברים